HER JOBBER JEG- BARNEAVDELINGEN, HAMMERFEST SYKEHUS

HER JOBBER JEGJeg jobber ved Hammerfest Sykehus som er tilknyttet Helse Finnmark.
 Dette er 1 av 2 sykehus i Finnmark, hvor det andre ligger i Kirkenes.
 Det er pga de lange avstandene i finnmark at vi har to sykehus med akuttberedskap tilgjengelig innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg.
Videre finnes det 3 distriktspsykiatriske sentre, med et samisk kompetansesenter innen psykiatri SANKS/SANAG i karasjok.

Administrerende direktør for Helse Finnmark er Hans Petter Fundingsrud.Hammerfest Sykehus by night

Ved Hammerfest sykehus har vi 7 avdelinger med tilsammen 99 sengeplasser:
Føde/gynekologisk avdeling
Barneavdelingen
Kirurgisk/ortopedisk avdeling


Medisin C/ Medisin D

I tillegg har vi intensiv, dagkirurgisk avdeling, barnehabiliteringen og nyfødtenheten som er på barneavdelingen.
Det finnes også pasienthotell i sykehusets 3. og 5. etasje, samt pårørenderom på søsterhjemmet.

BARNEAVDELINGENJeg satte mine bein for første gang på denne avdelingen i september 2008, da som en fersk, ung og  usikker helsefagarbeiderlærling. Etter hvert som tiden gikk, og jeg  opplært av mine medsøstere på avdeligen, så ble jeg mer og mer sikker på hvordan ting fungerte, og mersikker i jobben ble man. Det har vært meget lærerikt, har lært masse nye ting, og fått være med på veldig mye spennende iløpet av disse årene som har gått.Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus er verdens nordligste barneavdeling. Vi dekker et stort område, da vi tar imot barn fra hele Finnmark  Vi tar imot barn fra uke 34 og til fylte 18 år.
Her legges barn inn til både som planlagt og akutt, og behandles både for indremedisinske, ortopediske og kirurgiske problemstillinger .
Nyfødtenheten

I tillegg til avdelingen i Hammerfest, så drar barnelegene regelmessig ut fra sykehuset og har et ambulerende barnepoliklinisk tilbud ved spesialistpoliklinikken i Karasjok og  Alta, samt Kirkenes sykehus.


Avdelingen er bemannet med barneleger, barnesykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere
(Og en helsefagarbeider;)) .
 Vi har også en førskolelærer som er på avdelingen et par dager i uka, samt en avdelingsassistent som holder orden på avdelingen hver dag.
Ute på poliklinikken sitter det også 3 dyktige sekretærer som tar seg av alt kontorarbeidet ;)

Avdelingen har et bredt spekter med arbeidsområder. Avdelingen driver et systematisk arbeid for å kvalitetssikre og videreutvikle avdelingens tilbud, for eksempel innen nyfødtmedisin, astma , allergi og eksem, diabetes,  nevrologi og hormonsykdommer.
Avdelingen har også et forskningsprosjekt på gang om behandling av overvekt hos barn mellom 6 og 12 år -Aktivitetsskolen i Finnmark.


Avdelingen har egen barnehabilitering der barn med funksjonshemninger får et tilbud.
Seksjonen arbeider med barn og unge som har en sammensatt eller alvorlig problemstilling, og trenger et tverrfaglig tilbud, som er av den karakter at det lokale hjelpeapparatet har behov for utredning eller /og tilrettelegging.

Det var litt om min arbeidsplass. Jeg er veldig glad for at jeg får jobbe på denne flotte plassen!:)

Klikk her for å lese mer helsefagarbeider-yrket og ta en test

Stikkord:

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits